واكاري پروژه هزار هكتاري بادام كوهي

معاون اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان اردستا ن از واكاري پروژه بادام كوهي در سطح هزار هكتار از مراتع لاسيب وتوابع آن وهمچنين در حاشيه جاده اردستان- اصفهان خبر داد .

برداشت كتيرا در مراتع شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اردستان سه تن كتيرای خرمني از رويشگاههاي طبيعي واگذاري شده گون در شهرستان برداشت شد .

کشف وضبط 18 تن چوب قاچاق دراردستان

بیش از 18 تن چوب قاچاق درجنگلهای تحت پوشش شهرستان کشف وضبط گردید.دراین عملیات که توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان و باهمکاری مامورین نیروی انتظامی بخش زواره انجام گردید،تعداد5 دستگاه کامیون وتریلرحاوی چوب تاغ توقیف شد

 
صفحه 19 از 19 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>