در2 ساعت طومارسه متخلف دراردستان درهم پیچیده شد

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان اردستان ، مأمورین یگان حفاظت این اداره با توجه به اخباردریافتی ازمخبرین محلی وپس ازمدت ها تحت نظرگرفتن منطقه ، روزیکشنبه مورخ 94/12/02 با هماهنگی ریاست محترم دادگاه عمومی بخش زواره وهمچنین کلانتری شماره 12 زواره وبا همکاری ستودنی نیروهای این کلانتری دریک اقدام ضربتی درظرف مدت 2 ساعت اقدام به کشف وضبط 3 مورد کوره ، مقادیری چوب وذغال تاغ نمودند .

کشف و ضبط 498 کیلوگرم چوب جنگلی تاغ از قاچاقچیان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان نیروهای یگان حفاظت در تاغزارهای منطقه چهارمیل و کچورستاق موفق به کشف و ضبط 498 کیلوگرم چوب تاغ شدند.

کشف و ضبط 2180 کیلوگرم چوب تاغ قاچاق

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان با همکاری و گشت مستمر نیروهای یگان حفاظت 2180 کیلوگرم چوب تاغ کشف گردید.

اجرای عملیات جنگل کاری دیم در رویشگاه بادام کوهی پنارت

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان عملیات کاشت دیم بادام کوهی در محدوده رویشگاه جنگلی پنارت انجام شد.

اجرای پروژه ذخیره نزولات و بذرپاشی در مراتع ییلاقی پازن آب

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان پروژه ذخیره نزولات و بذرپاشی در سطح 40 هکتار از مراتع شهرستان اردستان انجام شد.

برگزاری کلاس آموزش ضابطین خاص در اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان در راستای اجرای ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری کلاس آموزش ضابطین خاص دادگستری با حضور جانشین محترم دادستان عمومی انقلاب اردستان و مأمورین یگان حفاظت ادارات شهرستان در محل اداره منابع طبیعی برگزار گردید.
صفحه 11 از 13 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>