توزيع 10تن سبوس میان اعضاء شركت تعاوني مرتعداران

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان اردستان از آغاز توزيع 10تن سبوس ميان مرتعداران عضو شركت تعاوني خبر داد.

واكاري پروژه هزار هكتاري بادام كوهي

معاون اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان اردستا ن از واكاري پروژه بادام كوهي در سطح هزار هكتار از مراتع لاسيب وتوابع آن وهمچنين در حاشيه جاده اردستان- اصفهان خبر داد .

برداشت كتيرا در مراتع شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اردستان سه تن كتيرای خرمني از رويشگاههاي طبيعي واگذاري شده گون در شهرستان برداشت شد .

کشف وضبط 18 تن چوب قاچاق دراردستان

بیش از 18 تن چوب قاچاق درجنگلهای تحت پوشش شهرستان کشف وضبط گردید.دراین عملیات که توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان و باهمکاری مامورین نیروی انتظامی بخش زواره انجام گردید،تعداد5 دستگاه کامیون وتریلرحاوی چوب تاغ توقیف شد

 
صفحه 11 از 11 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>