کشف و ضبط 498 کیلوگرم چوب جنگلی تاغ از قاچاقچیان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان نیروهای یگان حفاظت در تاغزارهای منطقه چهارمیل و کچورستاق موفق به کشف و ضبط 498 کیلوگرم چوب تاغ شدند.

کشف و ضبط 2180 کیلوگرم چوب تاغ قاچاق

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان با همکاری و گشت مستمر نیروهای یگان حفاظت 2180 کیلوگرم چوب تاغ کشف گردید.

اجرای عملیات جنگل کاری دیم در رویشگاه بادام کوهی پنارت

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان عملیات کاشت دیم بادام کوهی در محدوده رویشگاه جنگلی پنارت انجام شد.

اجرای پروژه ذخیره نزولات و بذرپاشی در مراتع ییلاقی پازن آب

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان پروژه ذخیره نزولات و بذرپاشی در سطح 40 هکتار از مراتع شهرستان اردستان انجام شد.

برگزاری کلاس آموزش ضابطین خاص در اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان در راستای اجرای ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری کلاس آموزش ضابطین خاص دادگستری با حضور جانشین محترم دادستان عمومی انقلاب اردستان و مأمورین یگان حفاظت ادارات شهرستان در محل اداره منابع طبیعی برگزار گردید.

کشف 1100 کیلوگرم چوب تاغ در اردستان

به دنبال تماس تلفنی افراد محلی مبنی بر مشاهده خودروی مشکوک مقارن ساعت 20:30 مورخ 94/02/24 در حاشیه تاغزارهای منطقه چهارمیل بلافاصله مأمورین یگان حفاظت در محل حاضر شدند.
صفحه 10 از 12 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>