پیش بینی و توصیه های هواشناسی تا تاریخ 96/5/1


توصيه‌های هواشناسي کشاورزی به كشاورزان شهرستان اردستان
 
تفسيرنقشه: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگرپایداری های طی چندروزآینده خواهدبودکه این شرایط بصورت صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد، درمنطقه پیش بینی میشود.

 
ایام هفته
تاریخ
وضعیت هوا باد پدیده دما حداقل دمای حداکثر حداقل
رطوبت
حداکثر
رطوبت
چهارشنبه صاف تا کمی ابری وزش
 
20⁰ 36⁰ 9% 25%
28/4/96
پنج شنبه صاف تا کمی ابری وزش باد
 
22⁰ 37⁰ 8% 22%
29/4/96
جمعه صاف تا کمی ابری وزش باد
 
23⁰ 38⁰ 8% 20%
30/4/96
شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
 
23⁰ 38⁰ 8% 18%
31/4/96
یک شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
 
24⁰ 38⁰ 8%       18%
1/5/96

پيشبيني دما: دمای هواطی روزهای آینده یک تادودرجه روند افزایشی خواهد داشت.
 
 
              براین اساس به کشاورزان و باغ‌داران ومرتع‌داران عزیزتوصیه می‌شود:
 
زراعت:
 1. درزمانهایی که سرعت وزش باد نسبتا شدید است .ماشین آلات کشاورزی از برداشت محصول خودداری نمایند.معمولا هنگام صبح که رطوبت نسبی هوا بیشتر است این عمل انجام گیرد.
 2. عملیات شخم پس از برداشت غلات و45 روزپس ازآن به صورت عمود بر شخم قبلی در مناطقی که آلودگی  قارچی دارند.
 3. درهنگام وزش بادازآبیاری به روش بارانی خود داری گردد.
باغبانی:
 1. باتوجه به اهمیت بیماری شانکرباکتریایی درختان هسته داروشانکرسیتوسپورایی در درختان سیب وگردو،وبه منظورکاهش خسارت بیماریهای فوق،کلیه درختان آلو،زردآلو،بادام،هلو،سیب وگردو نسبت به حذف ، انهدام بقایای آلوده اقدام و محل بوسیله قارچ کش بردو2 درصد(دولیترسم بردو فیکس در صد لیتر آب) ضد عفونی گردد.
 2. با توجه به روند افزایش دما باغداران منطقه نسبت به تنظیم دوره آبیاری  باغات اقدام واز آبیاری در ساعات گرم روز خودداری نمایند.
 3. باغداران پسته نسبت به رصد و مبارزه با آفت پسیل پسته اقدام نمایند.
 4. باغداران در صورت مشاهده بیماری آتشک در اسرع وقت نسبت به معدوم نمودن اندام های آلوده اقدام نمایند.
 5. باتوجه به روند افزایش  کلی دما تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی در باغات اقدام گردد.
 6. باغداران نسبت به جمع آوری میوه های آفت زده انار ،انجیرو... از روی درختان وریخته شده در کف باغ اقدام نموده و میوهای جمع آوری شده را معدوم نمایند.
 7. با توجه به روند افزایش کلی دما سمپاشی درختان پسته درزمانی که دمای هوا خنکتر است انجام گیرد.(هنگام صبح)
 8. باغداران عزیز با توجه به شیوع انواع کنه در ماههای گرم سال ( تیر و مرداد)شایسته است نسبت به بازدید از باغات خود اقدام و در صورت مشاهده آفت مذکور اقدام به مبارزه شیمیایی و سایر روشها اقدام نمایند.
 9. باغداران عزیز نسبت به شناسایی کانونهای احتمالی طغیان زنجره مو با توجه به فراهم بودن شرایط جوی اقدام تا مبارزه شیمیایی انجام شود.
 10. استفاده از کودهای پتاسه و ازته در باغات جهت پر شدن مغز محصول انجام شود.
 11. انار کاران نسبت به محلول پاشی باغات انار با کودهای پتاسیم محلول در آب و کلسیم اقدام نمایند
امور دام:
 1. کنترل ذخیره غذائی ومراقبت ازکندوها جهت جلوگیری ازنفوذ آب و رطوبت ،و ایجاد سایبان روی کندوهاو انتقال کندو ها به اطراف باغات و محافظت در مقابل وزش باد.
 2. دامداران محترم با توجه به احتمال شیوع بیماری تب کریمه و کنگو نسبت به سمپاشی اماکن دامی به فاصله زمانی پانزده روز برعلیه کنه اقدام نمایند.
 3. ایجاد سیستم مه پاش در گاوداری ها در ساعات گرم روز.
 4. با توجه به فرا رسیدن فصل گرما  توصیه به مجهز شدن مرغداریها به سیستم پد کولینگ می شود.
 5. قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب  پذیری دام ها به علت تنش گرما.
 6. انتقال کندو ها به اطراف باغات و محافظت در مقابل وزش باد.
 
منابع طبیعی:
 1. با توجه به افزایش دما در ساعات بعد ازظهر چرای دام به صورت شب چر انجام گیرد.
 2. با توجه به گرمای هوا مرتعداران حتی الامکان از منابع آبی دور نشوند.
 3. با توجه به گرمای هوا مرتعداران هر چه سریعتر نسبت به پشم چینی گوسفندان  اقدام نماتیند.
 
 


 
درحال بارگزاری