ملاقات مردمی با مدیرکل محترم در روز های دوشنبه هر هفته در دفتر ایشان برگزار شده و به صورت چهره به چهره امکان بیان درخواست، مشکلات و دغدغه های مردم عزیزمان فراهم گردیده.

شما میتوانید جهت دریافت نوبت و هماهنگی با تلفن مستقیم دفتر مدیر کل
 
031-36700251
031-36688098


و یا تلفن های گویا به شماره

031-36693450-3

داخلی های :   302 - 303 - 306

تماس حاصل فرمائید

توصیه های هواشناسی

پیش بینی وضعیت جوی منطقه اردستان تا تاریخ 96/4/18
ارائه توصیه های مرتبط بازراعت،باغبانی،اموردام ومنابع طبیعی.

توصيه‌های هواشناسي کشاورزی به كشاورزان شهرستان اردستان                                   چهارشنبه 96/4/14
 
تفسيرنقشه: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگرپایداری نسبی هواطی چند روزآینده خواهد بود که این شرایط بصورت بصورت صاف تاکمی ابری،گاهی وزش بادنسبتاشدید درمنطقه پیش بینی میشود.
 
ایام هفته
تاریخ
وضعیت هوا باد پدیده دما حداقل دمای حداکثر حداقل
رطوبت
حداکثر
رطوبت
چهارشنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
 

 
25 39 7% 15%
14/4/96
پنج شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید ، در بعدازظهر احتمال گردوخاک محلی
 

26 40 7% 15%
15/4/96
جمعه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 
 
26 40 7% 14%
16/4/96
شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
 
27 41 6% 13%
17/4/96
یک شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
 
27 42 6%       13%
18/4/96
 
 
پيشبيني دما: دمای هواطی روزهای آینده دوتا سه درجه روند افزایشی خواهد داشت.
 
   
براین اساس به کشاورزان و باغ‌داران ومرتع‌داران عزیزتوصیه می‌شود:

زراعت:
 1. درزمانهایی که سرعت وزش باد نسبتا شدید است .ماشین آلات کشاورزی از برداشت محصول خودداری نمایند.معمولا هنگام صبح که رطوبت نسبی هوا بیشتر است این عمل انجام گیرد.
 2. عملیات شخم پس از برداشت غلات و45 روزپس ازآن به صورت عمود بر شخم قبلی در مناطقی که آلودگی  قارچی دارند.
 3. درهنگام وزش بادازآبیاری به روش بارانی خود داری گردد.
 4. نسبت به عملیات کشت ذرت علوفه ای و دانه ای هر چه سریعتر با توجه به فرصت باقی مانده اقدام گردد.
باغبانی:
 1. باتوجه به اهمیت بیماری شانکرباکتریایی درختان هسته داروشانکرسیتوسپورایی در درختان سیب وگردو،وبه منظورکاهش خسارت بیماریهای فوق،کلیه درختان آلو،زردآلو،بادام،هلو،سیب وگردو نسبت به حذف ، انهدام بقایای آلوده اقدام و محل بوسیله قارچ کش بردو2 درصد(دولیترسم بردو فیکس در صد لیتر آب) ضد عفونی گردد.
 2. با توجه به روند افزایش دما باغداران منطقه نسبت به تنظیم دوره آبیاری  باغات اقدام واز آبیاری در ساعات گرم روز خودداری نمایند.
 3. باغداران پسته نسبت به رصد و مبارزه با آفت پسیل پسته اقدام نمایند.
 4. باغداران در صورت مشاهده بیماری آتشک در اسرع وقت نسبت به معدوم نمودن اندام های آلوده اقدام نمایند.
 5. باتوجه به روند افزایش  کلی دما تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی در باغات اقدام گردد.
 6. باغداران نسبت به جمع آوری میوه های آفت زده انار ،انجیرو... از روی درختان وریخته شده در کف باغ اقدام نموده و میوهای جمع آوری شده را معدوم نمایند.
 7. با توجه به روند افزایش کلی دما سمپاشی درختان پسته درزمانی که دمای هوا خنکتر است انجام گیرد.(هنگام صبح)
 8. باغداران عزیز با توجه به شیوع انواع کنه در ماههای گرم سال ( تیر و مرداد)شایسته است نسبت به بازدید از باغات خود اقدام و در صورت مشاهده آفت مذکور اقدام به مبارزه شیمیایی و سایر روشها اقدام نمایند.
 9. باغداران عزیز نسبت به شناسایی کانونهای احتمالی طغیان زنجره مو با توجه به فراهم بودن شرایط جوی اقدام تا مبارزه شیمیایی انجام شود.
 10. استفاده از کودهای پتاسه و ازته در باغات جهت پر شدن مغز محصول انجام شود.
 11. انار کاران نسبت به محلول پاشی باغات انار با کودهای پتاسیم محلول در آب و کلسیم اقدام نمایند.
12-برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و بلافاصله به محل سایه و خنک انتقال یابد.
13-با توجه به کاهش درصد رطوبت هوا در سطح استان و تشدید تبخیر و تعرق گیاهی کاهش فواصل آبیاری محصولات بهاره انجام شود.

امور دام:
 
 1. کنترل ذخیره غذائی ومراقبت ازکندوها جهت جلوگیری ازنفوذ آب و رطوبت ،و ایجاد سایبان روی کندوهاو انتقال کندو ها به اطراف باغات و محافظت در مقابل وزش باد.
 2. دامداران محترم با توجه به احتمال شیوع بیماری تب کریمه و کنگو نسبت به سمپاشی اماکن دامی به فاصله زمانی پانزده روز برعلیه کنه اقدام نمایند.
 3. ایجاد سیستم مه پاش در گاوداری ها در ساعات گرم روز.
 4. با توجه به فرا رسیدن فصل گرما  توصیه به مجهز شدن مرغداریها به سیستم پد کولینگ می شود.
 5. قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب  پذیری دام ها به علت تنش گرما.
 6. انتقال کندو ها به اطراف باغات و محافظت در مقابل وزش باد.
 منابع طبیعی:
 1. با توجه به افزایش دما در ساعات بعد ازظهر چرای دام به صورت شب چر انجام گیرد.
 2. با توجه به افزایش دما و وزش باد نسبتا شدید مرتعداران از افروختن آتش در مراتع خودداری نموده و در صورت نیاز پس از اتمام کار به طور کامل از خاموش شدن آتش مطمئن شوند.
 3. با توجه به گرمای هوا مرتعداران حتی الامکان از منابع آبی دور نشوند.
 4. با عنایت به افزایش دمای هوا و استمرار آن نسبت به پشم چینی گوسفندان اقدام گردد.
 5. با توجه به وزش باد در ساعات بعد از ظهر چوپان گله ها مراقب احتمال مفقود شدن دام ها باشند.