دیدار با اصحاب رسانه

به مناسبت هفته منابع طبیعی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با اصحاب رسانه دیدار و به ارائه گزارش پیرامون این هفته و عملکرد یکساله این اداره پرداختند.

در پایان مجید خداپرستان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از زحمات اصحاب رسانه در اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی تقدیر و تشکر نمود.

 
درحال بارگزاری