تجهیز منابع طبیعی اردستان به خودروی آتش نشان جنگلی

اداره منابع طبیعی اردستان با هزینه ۲۰ میلیارد ریالی ، به یک دستگاه خودرو آتش نشان جنگلی تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ حمیدرضا تأملی فرماندار اردستان با بیان اینکه این خودرو برای تامین و تجهیز ناوگان اطفای حریق در اراضی جنگلی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان اختصاص یافته گفت: برای خرید این خودرو ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
شهرستان اردستان ۹۰ هزار هکتار تاغزار و یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه های مرتعی دارد و منابع جنگلی این حوزه به لحاظ گستردگی و تراکم پوشش گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیازمند احیا و مراقبت بیشتری است.

 
تجهیز اداره منابع طبیعی اردستان به یک دستگاه خودرو آتش نشان جنگلی
درحال بارگزاری