آغاز عملیات پروژه ذخیره نزولات در 500 هکتار از سطح مراتع ایران شکن

پروژه ذخیره نزولات در سطح 500 هکتار از مراتع ایران شکن آغاز شد .این پروژه با احداث شیار بر روی خطوط تراز ارتفاعی(نارو) و بذرپاشی به میزان 3 تن بذر گیاهان مرتعی که بومی منطقه می‌باشد اجرا خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح ذخیره و نفوذ آبهای حاصل از بارندگی در منطقه و به تبع آن افزایش پوشش گیاهی مرغوب بذرپاشی شده در سطح مرتع می‌باشد.
این طرح با اعتباری بالغ بر 2800000000 ریال از محل صندوق توسعه ملی و توسط شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداران نطنز در حال اجراست.

 
درحال بارگزاری