مقررات حمل چوب وزغال

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعلام کرد:  به موجب ماده (48) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع ، حمل چوب وزغال جنگلی مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور است

بنابراین به منظور مدیریت ، کنترل ، احراز و شناسایی چوب وزغال جنگلی از چوب وزغال درختان باغی موجود در مستثنیات مردم ، ضرورت د ارد برای حمل ونقل کلیه محموله های چوب وزغال مجوز لازم از مراجع ذیربط اخذ گردد. 
عباس قاسمی رامشه : موکداً توصیه نمود بمنظور ممانعت از توقف محموله های چوب وزغال وبرای جلوگیری از اتلاف وقت ، هزینه وانرژی ، متقاضیان قبل از هر گونه حمل ونقل وخرید وفروش نسبت به دریافت مجوز حمل از اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مربوطه اقدام نمایند.
قاسمی خاطر نشان نمود ، هرگونه قطع درختان باغی ویا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی وباغات بایستی با هماهنگی ودریافت مجوز مربوطه از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها باشد که لازم است متقاضیان درخصوص قطع وحمل چوب وزغال باغی پس از دریافت موافقت مدیریت جهاد کشاورزی درارتباط با حمل آن نسبت به دریافت مجوز از اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آن شهرستان ( برای حمل داخل شهرستان ) ودر صورت حمل خارج ازاستان نسبت به دریافت مجوز از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اقدام نمایند.
مدیر روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان متذکر شد : براساس قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل هاومراتع ، هرگونه بهره برداری ، قطع ، حمل، خرید وفروش چوب درختان جنگلی موضوع ماده (یک) آن قانون ممنوع می باشد . بنا براین قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستانها نسبت به کسب اطلاع از قوانین ومقررات آگاهی پیدا کنند.
بازدید : 292 30 مرداد 1399 ساعت 08:58 ق.ظ
درحال بارگزاری