حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در شهرستان اردستان

محمد حسین شاملی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با حضور در اداره شهرستان پس  از دیدار با همکاران اداره در نشست صمیمی بانماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل منابع طبیعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.درحال بارگزاری