آغازعملیات احداث بادشکن زنده در منطقه شمال خوش آباد موغار

عملیات احداث بادشکن زنده در مساحت 30 هکتار از اراضی شمال امامزاده اسحاق روستای خوش آباد با استفاده از نهال تاغ آغاز شد.

این عملیات به منظور مقابله با فرسایش بادی در منطقه برداشت فرسایشی آغاز گردیده و با اعتباری بالغ بر 630 میلیون ریال در نیمه اول سال آینده تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان خواهد شد.