مراسم تودیع و معارفه ریاست اداره منابع طبیعی اردستان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی اردستان با حضور آقای تأملی فرماندار شهرستان ، محمدحسین شاملی مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان و جمعی از مسئولین در فرمانداری شهرستان برگزارگردید.

آقای تأملی فرماندار اردستان با ابراز رضایت از عملکرد آقای غلامرضا الهیاری درطول مدت حضورش درشهرستان از خدمات و زحمات ایشان تقدیربعمل آوردو آقای مجید خداپرستان را بعنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی معرفی کرد.
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری