بازدید از عرصه های منابع طبیعی توسط مسئولان

در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود. در هفته منابع طبیعی با دعوت ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان، گروهی از مسئولین محترم بلندپایه شهرستان از عرصه های منابع طبیعی بازدید نمودند.

در این بازدید بر حفظ منابع طبیعی توسط فرماندار محترم و استفاده صحیح از پتانسیلهای موجود تأکید بعمل آمد .تمامی مسئولین محترم ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج بازدیدبر همکاری در راستای حفظ و احیاء عرصه های منابع طبیعی شهرستان تأکید نمودند.

 
بازدید : 278 17 اسفند 1396 ساعت 11:10 ق.ظ
درحال بارگزاری