تعیین مدت جایگزین مرتعدار متوفی بر اساس شیوه نامه فنی بهره برداری از مراتع

1 دي 1400 ساعت 01:19 ب.ظ
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها از تعیین مدت جایگزین مرتعدار متوفی بر اساس شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور خبرداد.

ترحم بهزاد در این باره  به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها گفت: به استناد بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، چنانچه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایر و یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلف هستند صرفاً یک نفر را از بین خود انتخاب تا پروانه به ایشان انتقال یابد.
بهزاد تاکید کرد: در تبصره یک این بند آمده چنانچه همسر و فرزندان مرتعدار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، نسبت به اجرای این بند اقدام نکنند، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مکلف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتعدار متوفی ظرف مدت ۲ سال پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید.
مدیرکل دفتر امور مراتع همچنین یاد آوری کرد: با توجه به اینکه شیوه نامه اجرایی بهره برداری از مراتع از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ابلاغ شده است، بنابراین تا پایان ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ فرصت انتقال پروانه چرای دام باقیست و پس از این تاریخ تمامی مجوزهای مرتعداران متوفی باطل اعلام می شود.